Úrskurður ríkisskattanefndar

Úrskurður rskn. nr. 303/1985

Gjaldár 1984

Lög nr. 8/1984, 16. gr.   Lög nr. 9/1984, 28. gr.  

Fjárfesting manna í atvinnurekstri — Stofnfjárreikningur — Frádráttarbærni — Gildistaka skattalaga — Gildistaka skattalagabreytinga

Kærð er álagning opinberra gjalda gjaldárið 1984 og er kæruefnið sú ákvörðun skattstjóra að synja kæranda um frádrátt samkvæmt lögum nr. 9/1984 um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnurekstri. Byggir kærandi kröfu sína á því, að hann hafi þann 27. júní 1984 greitt 20.000 kr. inn á stofnfjárreikning og eigi því rétt á nefndum frádrætti. Skattstjóri hafnaði þessari kröfu með hinum kærða úrskurði þar eð kærandi ætti lögum samkvæmt ekki rétt á frádrættinum.

Með bréfi, dags. 21. maí 1985, gerir ríkisskattstjóri þá kröfu í málinu, að úrskurður skattstjóra verði staðfestur með vísun til 28. gr. laga nr. 9/1984, sbr. og 1. mgr. 16. gr. laga nr. 8/1984.

Með vísan til gildistökuákvæða laga nr. 9/1984, um frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnurekstri, er kröfum kæranda synjað.

Þessi síða notar vefkökur

Nánari upplýsingar

Samþykkja